I. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

§ 1 Βασικές διατάξεις

(1) Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για συμβάσεις που συνάπτετε μαζί μας ως προμηθευτή (Γεώργιος Πατσάκας) μέσω του ιστότοπου https://www.ersatzteile-landmaschinen.com. Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά, η συμπερίληψη των δικών σας όρων και προϋποθέσεων είναι αντίθετη.

(2) Ένας καταναλωτής κατά την έννοια των ακόλουθων κανονισμών είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που κατά κύριο λόγο δεν μπορούν να αποδοθούν στην εμπορική τους ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ένας επιχειρηματίας είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική σύμπραξη που, όταν συνάπτει νομική συναλλαγή, ασκεί την ανεξάρτητη επαγγελματική ή εμπορική του δραστηριότητα.


§ 2 Σύναψη της σύμβασης

(1) Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση αγαθών.

(2) Μόλις αναρτηθεί το αντίστοιχο προϊόν στον ιστότοπό μας, υποβάλλουμε μια δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης για το ηλεκτρονικό σύστημα καλαθιού αγορών υπό τους όρους που καθορίζονται στην περιγραφή του είδους.

(3) Η σύμβαση συνάπτεται μέσω του διαδικτυακού συστήματος καλαθιού αγορών ως εξής:
Τα προϊόντα που προορίζονται για αγορά τοποθετούνται στο "καλάθι αγορών". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης για να καλέσετε το "καλάθι αγορών" και να κάνετε αλλαγές εκεί ανά πάσα στιγμή.
Αφού καλέσετε τη σελίδα "Ταμείο" και εισαγάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τους όρους πληρωμής και αποστολής, τα δεδομένα παραγγελίας θα εμφανίζονται ως επισκόπηση παραγγελίας.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (π.χ. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) ως μέθοδο πληρωμής, είτε θα μεταφερθείτε στη σελίδα επισκόπησης παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε θα προωθηθείτε στον ιστότοπο του παρόχου της άμεσης πληρωμής.
Εάν προωθηθείτε στο αντίστοιχο σύστημα άμεσων πληρωμών, κάντε την κατάλληλη επιλογή ή εισαγάγετε τα δεδομένα σας εκεί. Τέλος, θα εμφανιστούν τα δεδομένα παραγγελίας ως επισκόπηση παραγγελιών στον ιστότοπο του παρόχου του συστήματος άμεσων πληρωμών ή μετά την επιστροφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, έχετε την επιλογή να ελέγξετε ξανά τις πληροφορίες στην επισκόπηση παραγγελιών, να τις αλλάξετε (επίσης μέσω της λειτουργίας "πίσω" του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου) ή να ακυρώσετε την παραγγελία.
Υποβάλλοντας την παραγγελία μέσω του αντίστοιχου κουμπιού ("παραγγελία με χρέωση" ή παρόμοια περιγραφή) δηλώνετε νομικά δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς, με την οποία συνάπτεται η σύμβαση.

(4) Οι έρευνές σας για την προετοιμασία μιας προσφοράς δεν είναι δεσμευτικές για εσάς. Θα σας κάνουμε μια δεσμευτική προσφορά σε μορφή κειμένου (π.χ. μέσω email), την οποία μπορείτε να αποδεχτείτε εντός 5 ημερών (εκτός εάν έχει καθοριστεί διαφορετική περίοδος στην αντίστοιχη προσφορά).

(5) Η επεξεργασία της παραγγελίας και η διαβίβαση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αυτοματοποιείται εν μέρει μέσω e-mail. Επομένως, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail που έχετε αποθηκεύσει μαζί μας είναι σωστή, ότι η λήψη των e-mail είναι τεχνικά εξασφαλισμένη και, ιδίως, δεν εμποδίζεται από τα φίλτρα SPAM.


§ 3 Ειδικές συμφωνίες για τους τρόπους πληρωμής που προσφέρονται

(1) Πίστωση (ισχύει μόνο για την Γερμανία)
Εάν πραγματοποιήσουμε προκαταβολές, π.χ. για πληρωμή σε λογαριασμό ή πάγια εντολή, τα δεδομένα σας θα σταλούν στη PIVASOFT GmbH, Ludwig-Richter-Str. 13, 95488 Eckersdorf. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τον τρόπο πληρωμής σε λογαριασμό ή πάγια εντολή ως αποτέλεσμα της πιστωτικής επιταγής.


§ 4 δικαίωμα διατήρησης, διατήρηση του τίτλου

(1) Μπορείτε να ασκήσετε δικαίωμα διατήρησης μόνο στο βαθμό που αφορά αξιώσεις από την ίδια συμβατική σχέση.

(2) Τα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία μας έως ότου εξοφληθεί η τιμή αγοράς.

(3) Εάν είστε επιχειρηματίας, ισχύουν επίσης τα ακόλουθα:

α) Διατηρούμε τίτλο στα αγαθά έως ότου όλες οι αξιώσεις από την τρέχουσα επιχειρηματική σχέση έχουν διευθετηθεί πλήρως. Η δέσμευση ή η μεταφορά ασφάλειας δεν επιτρέπεται πριν από τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας των δεσμευμένων αγαθών.

β) Μπορείτε να μεταπωλήσετε τα προϊόντα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, εκχωρείτε σε εμάς όλες τις αξιώσεις στο ποσό του τιμολογίου που προκύπτει από τη μεταπώληση, δεχόμαστε την ανάθεση. Είστε περαιτέρω εξουσιοδοτημένοι να συλλέξετε την αξίωση. Ωστόσο, εάν δεν εκπληρώσετε σωστά τις υποχρεώσεις πληρωμής σας, διατηρούμε το δικαίωμα να συλλέξουμε οι ίδιοι την αξίωση.

γ) Όταν συνδυάζουμε και αναμιγνύουμε τα δεσμευμένα αγαθά, αποκτούμε από κοινού ιδιοκτησία του νέου αντικειμένου στην αναλογία της τιμής τιμολογίου των δεσμευμένων αγαθών προς τα άλλα μεταποιημένα είδη κατά τη στιγμή της επεξεργασίας.

δ) Δεσμευόμαστε να αποδεσμεύσουμε τους τίτλους για τους οποίους δικαιούμαστε κατόπιν αιτήματός σας, εφόσον η ρευστοποιήσιμη αξία των τίτλων μας υπερβαίνει την αξίωση για εξασφάλιση άνω του 10%. Η επιλογή των κινητών αξιών που πρόκειται να αποδεσμευτούν βαρύνει μας.


§ 5 εγγύηση

(1) Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.

(2) Ως καταναλωτής, σας ζητείται να ελέγξετε το προϊόν για πληρότητα, εμφανή ελαττώματα και ζημιές κατά τη μεταφορά αμέσως μετά την παράδοση και να ειδοποιήσετε εμάς και τον μεταφορέα για τυχόν παράπονα το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν το κάνετε, αυτό δεν επηρεάζει τις νόμιμες αξιώσεις εγγύησης.

(3) Εάν είστε επιχειρηματίας, ισχύουν τα ακόλουθα για παρέκκλιση από τους παραπάνω κανονισμούς εγγύησης:

α) Μόνο οι δικές μας πληροφορίες και η περιγραφή του προϊόντος του κατασκευαστή θεωρούνται ότι συμφωνούνται ως η ποιότητα του αντικειμένου, αλλά όχι άλλες διαφημίσεις, δημόσιες προσφορές και δηλώσεις του κατασκευαστή.

β) Σε περίπτωση ελαττωμάτων, εγγυόμαστε, κατά την επιλογή μας, επισκευή ή μεταγενέστερη παράδοση. Εάν η εξάλειψη του ελαττώματος αποτύχει, μπορείτε είτε να ζητήσετε μείωση της τιμής είτε να αποχωρήσετε από τη σύμβαση. Η διόρθωση των ελαττωμάτων θεωρείται ότι απέτυχε μετά από μια ανεπιτυχή δεύτερη προσπάθεια, εκτός εάν προκύψει κάτι άλλο από τη φύση του αντικειμένου ή το ελάττωμα ή άλλες περιστάσεις. Σε περίπτωση επισκευών, δεν χρειάζεται να επωμιστούμε το αυξημένο κόστος που προκύπτει από την αποστολή των αγαθών σε τοποθεσία διαφορετική από τον τόπο εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αποστολή δεν αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη χρήση των αγαθών.

γ) Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών. Η συντόμευση της προθεσμίας δεν ισχύει:

- προκάλεσε ζημιές που οφείλονται σε εμάς από τραυματισμό σε ζωή, άκρα ή υγεία και άλλες ζημίες που προκλήθηκαν σκόπιμα ή από βαριά αμέλεια
- στο βαθμό που έχουμε αποκρύψει δόλια το ελάττωμα ή έχουμε δώσει εγγύηση για την ποιότητα του αντικειμένου ·
- για πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με την κανονική τους χρήση και έχουν προκαλέσει την ατέλειά του,
- Σε περίπτωση νομικής προσφυγής ισχυρίζεται ότι έχετε εναντίον μας σε σχέση με τα δικαιώματα εγγύησης.


§ 6 Επιλογή δικαίου

(1) Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή νόμου εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που αυτό δεν καταργεί την προστασία που παρέχεται από υποχρεωτικές διατάξεις του νόμου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής είναι συνήθως κάτοικος (αρχή της ευνοϊκότητας).

(2) Οι διατάξεις της Σύμβασης Πωλήσεων του ΟΗΕ ρητά δεν ισχύουν.

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

Georgios Patsakas
Niederhöchstädter Str. 20
61449 Steinbach
Deutschland
Telefon: 0049(0)6171 8879936
E-Mail: info@ersatzteile-landmaschinen.com

Εναλλακτική επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εξωδικαστική επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο (πλατφόρμα λειτουργικού συστήματος), διαθέσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.

2. Πληροφορίες για τη σύσταση της σύμβασης

Τα τεχνικά βήματα για τη σύναψη της σύμβασης, τη σύναψη της ίδιας της σύμβασης και τις επιλογές διόρθωσης εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις "Σύναψη της σύμβασης" στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας (Μέρος Ι).

3. Γλώσσα συμβολαίου, αποθήκευση κειμένου συμβολαίου

3.1. Η γλώσσα σύμβασης είναι γερμανική.

3.2. Δεν αποθηκεύουμε το πλήρες κείμενο της σύμβασης. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας μέσω του διαδικτυακού συστήματος καλαθιού αγορών, τα δεδομένα της σύμβασης μπορούν να εκτυπωθούν ή να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης. Αφού λάβουμε την παραγγελία, τα δεδομένα παραγγελίας, οι πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις θα σας σταλούν ξανά μέσω email

3.3. Για αιτήματα για προσφορές εκτός του διαδικτυακού συστήματος καλαθιού αγορών, θα λάβετε όλα τα δεδομένα συμβολαίου ως μέρος μιας δεσμευτικής προσφοράς σε μορφή κειμένου, π.χ. μέσω e-mail, την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ηλεκτρονικά.

4. Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή / και των υπηρεσιών βρίσκονται στην αντίστοιχη προσφορά.

5. Τιμές και μέθοδοι πληρωμής

5.1. Οι τιμές που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές, καθώς και τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν τις συνολικές τιμές. Περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

5.2. Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Μπορούν να κληθούν μέσω ενός αντίστοιχου επισημασμένου κουμπιού στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά, εμφανίζονται ξεχωριστά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας και επιβαρύνουν επιπλέον εσάς, εκτός εάν έχει υποσχεθεί δωρεάν παράδοση.

5.3. Εάν η παράδοση γίνεται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να επιβαρυνθούμε με πρόσθετα έξοδα για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι, όπως τελωνειακοί δασμοί, φόροι ή τέλη μεταφοράς χρημάτων (τέλη μεταφοράς ή συναλλαγματικής ισοτιμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων), τα οποία πρόκειται να βαρύνεις εσύ.

5.4. Τυχόν έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων (έξοδα μεταφοράς ή συναλλαγματικής ισοτιμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων) βαρύνουν εσάς σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η παράδοση πραγματοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά η πληρωμή έχει ξεκινήσει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.5. Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής εμφανίζονται σε ένα αντίστοιχο κουμπί στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

5.6. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τις μεμονωμένες μεθόδους πληρωμής, οι αξιώσεις πληρωμής από τη σύμβαση που έχουν συναφθεί πρέπει να πληρωθούν αμέσως.

6. Όροι παράδοσης

6.1. Οι όροι παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης και τυχόν υφιστάμενοι περιορισμοί παράδοσης βρίσκονται κάτω από ένα αντίστοιχο κουμπί στον ιστότοπό μας ή στην αντίστοιχη προσφορά.

6.2. Όσον αφορά τον καταναλωτή, ρυθμίζεται από το νόμο ότι ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς του αντικειμένου που πωλήθηκε κατά την αποστολή μεταβιβάζεται σε εσάς μόνο όταν τα αγαθά παραδοθούν, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή είναι ασφαλισμένη ή ανασφάλιστη. Αυτό δεν ισχύει εάν έχετε αναθέσει ανεξάρτητα σε μια εταιρεία μεταφορών που δεν κατονομάζεται από τον επιχειρηματία ή άλλο άτομο που έχει οριστεί για την εκτέλεση της αποστολής.

Εάν είστε επιχειρηματίας, η παράδοση και η αποστολή είναι με δική σας ευθύνη.


7. Νόμιμα δικαιώματα εγγύησης

Η ευθύνη για ελαττώματα βασίζεται στη διάταξη "Εγγύηση" στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας (Μέρος Ι).

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες πελατών δημιουργήθηκαν από τους δικηγόρους του Händlerbund που ειδικεύονται στη νομοθεσία πληροφορικής και ελέγχονται συνεχώς για νομική συμμόρφωση. Η Händlerbund Management AG εγγυάται τη νομική ασφάλεια των κειμένων και ευθύνεται σε περίπτωση προειδοποίησης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στη διεύθυνση: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

τελευταία ενημέρωση: 26.05.2023